zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, marketingowego i emisji reklam, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Kontakt.

I. DEFINICJE

 1. Administrator - oznacza Lekturki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000603958, REGON: 363-804-119, NIP: 701-055-25-03, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach: [www.lekturki.pl] i subdomenach;

 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie zapośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. DANE OSOBOWE

 1. Administrator szanuje i respektuje prawo Użytkownika do prywatności. Dba ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkownika osób trzecich, w taki sposób, aby każdy Internauta korzystający z usług i odwiedzając strony Administratora czuł się w pełni bezpiecznie. Użytkownik, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, uzyskuje dostęp do wielu funkcjonalności Serwisu, w tym do: treści edukacyjnych oraz usług elektronicznych. Rejestracja nie jest obowiązkowa w przypadku pozostałych ogólnodostępnych elementów.

 2. W Serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W Serwisie brak treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

 3. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: [imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także login i hasło, niezbędne do korzystania z niektórych elementów Serwisu]. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych usługach, serwisach i konkursach Serwisu, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby (cele) Serwisu. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach Serwisu.

 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych, a także do żądania ich usunięcia.

 6. Administrator przetwarza dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają Administratorowi w określeniu upodobań Użytkownika, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do niego oferty.

 7. Administrator nie spamuje konta Użytkownika. Do poczty Użytkownika Administrator dołącza informacje o nowych usługach, serwisach i konkursach oraz informacje, o które wyraźnie prosi Użytkownik.

 8. Dane przekazywane przez Użytkownika są gromadzone i przetwarzane wyłącznie z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III. COOKIES - CIASTECZKA

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

 2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 5. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. konfiguracji serwisu,

  2. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

  4. analiz i badań oraz audytu oglądalności,

  5. świadczenia usług reklamowych,

  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 1. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych,

  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawiera

 2. odnośniki/linki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

 3. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@lekturki.pl.

 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

 

Lektury
w Gimnazjum

Lektury
w Szkole ponadgimnazjalnej

Copyright © 2016 Lekturki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone